Všetko o nákupe

Jednoduchý nákup

Objednanie tovaru z nášho internetového obchodu je tak jednoduché, že ho zvládne skutočné každý. Stačí si jednoducho vybrať tovar, pohodlne ho vložiť do košíka, ktorého obsah môžte ľubovoľne upravovať – môžte si meniť počty kusov, mazať jednotlivé položky. Potom jednoducho vyplníte objednávací formulár.
Vaše kontaktné šošovky
si môžte objednať takisto telefonicky alebo emailom.

Telefonické objednávky: využite našu telefónnu linku +420 776 780 080 od pondelka do soboty od 8 – 14 hod.

Objednávky e-mailom: kedykoľvek nám pošlite Vašu objednávku na e-mailovú adresu objednavky@kontaktna-sosovka.sk, na ktorej okamžite reagujeme.
V prípade akýchkoľvek dotazov využite našu zákaznícku linku +420 776 780 080.

Obchodné podmienky

Toto sú záväzné obchodné podmienky internetového obchodu www.kontaktna-sosovka.sk. Tieto podmienky popisujú a upravujú vzájomný obchodný vzťah medzi prevádzkovateľom Korda – oční ambulance, spol. s r. o. (viď sekcia Kontakt) na strane predávajúceho a zákazníkom, návštevníkom na strane kupujúceho. Tieto obojstranne záväzné obchodné podmienky sú návrhom kúpnej zmluvy a naväzujú na cenovú ponuku.

1. Realizácia kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného odoslania objednávky do nášho obchodného systému. Obratom obdržíte potvrdzujúci e-mail, v ktorom budú uvedené údaje o Vašej objednávke. Na základe kúpnej zmluvy bude následne zabezpečená expedícia tovaru. Ceny na týchto stránkach sú platné od 1.1.2016 do 31.12.2016. 

2. Storno objednávky

Do momentu, kedy je Vaša objednávka odoslaná na Vašu adresu, máte možnosť celú objednávku zrušiť. Bezplatné zrušenie je možné iba v prípade tovaru, ktorý bol v čase objednania na sklade. Ak chce kupujúci zrušiť objednávku a zo strany predávajúceho už došlo k preukázateľným nákladom (napr. objednanie tovaru od dodávateľov, zbytočná doprava, zbytočné balenie atd...), má predávajúci právo požadovať úhradu týchto poplatkov od kupujúceho v plnej výške.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zákon č.513/1991 Zb.)

V súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. má zákazník právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v prípade, že obchod bol zrealizovaný elektronickou cestou.

Ak sa rozhodnete odstúpiť od kúpnej zmluvy, informujte nás o Vašom úmysle vopred – písomne, e-mailom či telefonicky (viď sekcia Kontakt) spolu s uvedením čísla danej objednávky (variabilný symbol) a dátumom uskutečnenia nákupu.

Podmienky pre odoslanie tovaru späť na našu adresu (viď sekcia Kontakt):

 • Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom a originálnom obale, nesmie byť použitý či poškodený
 • Tovar je ideálne zaslať doporučene a s poistením, predávajúci neručí za poškodenie počas prepravy (za to je zodpovedný dopravca)
 • K tovaru musí vyť priložený originálny doklad o kúpe

Po splnení všetkých horeuvedených podmienok pre vrátenie tovaru stanovených zákonom Vám vrátime peniaze za tovar podľa Vašich pokynov buď poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 14 pracovných dní po obdržaní neporušeného tovaru.

V prípade nesplenia hore uvedených podmienok nebude odstúpenie akceptované a tovar Vám bude vrátený  späť na Vaše náklady.

Poplatky za poštovné sa nevracajú.

4. Dodacie podmienky

Tovar zasielame na všetky adresy na celom území Slovenskej republiky. V prípade záujmu o zaslanie do iného štátu nás kontaktujte. Zásielky sú dodávané ..... poštou. Všetky zásielky sú poistené na hodnotu obsahu, preto predávajúci odporúča pri prijatí zásielky skontrolovať neporušenosť obalu i obsahu a v prípade poškodenia okamžite kontaktovať poštu a spísať protokol o škode.

Tovar objednaný v sobotu, nedeľu a vo sviatok odosiela predávajúci najkôr nasledujúci pracovný deň. Dodacia lehota v prípade platby na dobierku je 1-7 pracovných dní od objednania tovaru. V prípade platby vopred je dodacia doba 1-7 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho. Doba dodania farebných a tórických kontaktných šošoviek môže byť dlhšia.

V prípade, že doba dodanie presiahne 7 pracovných dní, kupujúci bude informovaný predávajúci e-mailom alebo telefonicky (ak kupujúce uvedie telefonický kontakt). Predávajúci odporúča uvádzať presnú dodaciu adresu, na ktorej sa bude kupujúci nachádzať v dopoludňajších hodinách, aby mohla byť zásielka doručená čo najskôr. Pokiaľ nebude kupujúci zastihnutý na udanej adrese, zanechá prepravca oznámenie a zásielka bude uložená na najbližšej pošte, kde ju bude možné vyzdvihnúť do 14 dní.

Ceny dopravy nájdete v nasledujúcom článku.

5. Platba za tovar

Tovar je možné zaplatiť v hotovosti pri prevzatí zásielky (dobierkou či osobne), prevodom dlžnej čiastky na účet predávajúceho pred uskutočnením dodávky alebo online pomocou služby PayPal či kartou.

Pri platbe na dobierku či online je tovar odosielaný v ten istý deň alebo ďen nasledujúci. V prípade platby vopred je tovar odoslaný až po obdržaní celej čiastky na bankový účet predávajúceho.

K cene nákupu je pripočítané poštovné, ktorého výška sa odvodzuje od spôsobu platby a doručenia:

Spôsob platby a doručenia Poštovné a poplatok
platba na dobierku (pri nákupe do 80 EUR s DPH) 4,-
platba na dobierku (pri nákupe od 80 EUR s DPH) 0,-
platba PayPal (pri nákupe do 23 EUR s DPH) 4,-
platba PayPal (pri nákupe od 23 EUR s DPH) 0,-
platba kartou (pri nákupe do 23 EUR s DPH) 4,-
platba kartou (pri nákupu od 23 EUR s DPH) 0,-
platba vopred - prevodom na náš účet (pri nákupe do 23 EUR s DPH) 4,-
platba vopred - prevodem na náš účet (pri nákupe od 23 EUR s DPH) 0,-

Platbu vopred preveďte na účet číslo: Tatra banka 2925838306/1100 s konštatným symbolom 0308. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky (slúži na identifikáciu platby). Tovar zasielame okamžite po prijatí platby na náš účet.

Výhody platby vopred:

 • Poštovné zdarma a ziaden poplatok už pri nákupe nad 23 EUR (s DPH)
 • Tovar zasielaný doporučene

Výhody platby pomocou služby PayPal: Informacie

 • Poštovné zdarma už pri nákupe nad 23 EUR (s DPH)
 • Platba prebieha ihneď po potvrdení objednávky
 • Platba prebieha priamo a bezpečne z Vášho PayPal účtu alebo karty
 • Tovar zasielaný doporučene

Výhody platby kartou:GP webpay

 • Poštovné zdarma už pri nákupe nad 23 EUR (s DPH)
 • Platba prebieha ihneď po potvrdení objednávky
 • Platba prebieha prostredníctvom platobnej brány GP webpay, ktorá využíva najmodernejšie bezpečnostné štandardy (napr. 3-D Secure)

Akceptujeme nasledujúcí typy kariet
Akceptované karty

Na online platbu prijímame karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Vydavateľské banky umožňujú používanie embosovaných (reliéfnych) kariet. Použitie elektronických kariet VISA Electron a Maestro je možné iba v prípade, že to umožňuje Vaša vydavateľská banka.
Prosím, informujte sa u vydávateľa svojej karty o možnosti jej využitia na internetové platby.

6. Reklamačný poriadok

Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianského zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľov.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný v prítomnosti dopravcu vyhotoviť záznam o poškodení. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, každá zásielka je poistená. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Na neskoršie reklamácie spôsobené dopravcom nie je možné brať ohľad a budú zamietnuté.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným používaním produktov, rovnako ako škody spôsobené vonkajšími okolnosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch zaslať reklamovaný produkt, predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované. Predávajúci za zaväzuje informovať zákazníka o reklamácii najneskôr do 7 pracovných dní prostredníctvom poskytnutého e-mailu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Reklamácia bude spracovaná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Všetky náklady na zaslanie (dopravu) reklamovaného tovaru nesie zákazník.

7. Platnosť cien

Ceny na týchto stránkach sú platné od 1.1.2016 do 31.12.2016.

8. Neprebratie zásielky

V súvislosti so zlými skúsenosťami s niektorými zákazníkmi je predávajúci nútený zaviesť pravidlá ako iné obchody. Podľa platnej legislatívy je dodávateľ (spoločnosť Ophtha Trade, spol. s r.o.) oprávnený účtovať skutočne vzniknuté náklady na odoslanie zásielky konečnému zákazníkovi.

S okamžitou účinnosťou predávajúci na tomto práve trvá, náklady budú vždy vymáhané najskôr upomienkou. V prípade, že pohľadávka nebude uhradená, podstúpi predávajúci ďalšie kroky vrátane súdnych a exekučných. Tieto náklady vždy znáša dlžník a môžu sa vyšplhať až do desaťtisícov. Dole uvádzame orientačné náklady. Skutočne vzniknuté náklady budú vždy vyúčtované.

9. Ochrana osobných údajov

Na zaslanie objednaného tovaru potrebuje predávajpúci poznať niektoré osobné údaje kupujúceho - identifikačné údaje, t.j. meno, adresu dodania, telefón a e-mail. Údaje sú nutné na spracovanie objednávky.

Tieto údaje chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Používaním tohto internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o kupujúcom a jeho nákupoch nákupoch za horeuvedených podmienok. Internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti iba v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takomto prípade neplatia horeuvedené záruky.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/200 Sb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Spoločnosť Korda - oční ambulance, spol. s r. o., je registrovaným správcom osobných údajov. Všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne na vnútorné potreby spoločnosti a neposkytuje ich tretím stranám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na bezproblémové doručenie tovaru.

 
Kontaktní čočky - eye all in one, eye monosept
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok